Sportsko udruženje “Futuro” iniciralo je još jednu važnu ideju za podizanje rekreativnog sporta u našim Hadžićima na veći nivo. Radi se o ideju za sanaciju dječijeg igrališta u Mjesno zajednici Binježevo. Sama inicijativa je upućena prema općini Hadžići i Mjesnoj zajednici Binježevo u mjesecu aprilu, a realizovana je uz pomoć mještana u mjesecu Septembru.
Ovom prilikom zahvaljujemo se općinskom načelniku Hamdi Ejuboviću i administraciji, a koji su obezbijedili materijal za zamjenu i dopunu dodatnog mobiljara na dječijem igralištu u Binježevu.