Futuro - Sportsko Udruženje Hadžići - Logo - Široki
Futuro – Sportsko Udruženje Hadžići – Logo – Široki

Dana 29.januara (srijeda) u prostorijama restorana AS održana je redovna izvještajna skupština SU Futuro. Sastanak je trajao 2 sata, a proveden je kroz 7 tačaka dnevnog reda. Sjednicom Skupštine Sportsko Udruženja Futuro predsjedavao je predsjednik skupštine Mirza Čardaković.

Na otvaranju Skupštine izabrana su i radna tijela, a otvorio ju je Mirza Čardaković. U verifikacijsku komisiju su jednoglasno izabrani :Semir Jukić i Admir Ahmetović , koji je bio i predsjednik verifikacijske komisije , Mizra Čardaković kao zapisničar , i ovjerovitelj zapisnika Anis Nizić.Predsjednik je podnio izvješće, iznio financijske podatke i plan za 2020.godinu.

Predsjednik verifikacijskog povjerenstva utvrdio da je na Skupštini prisustvovalo 9 redovnih članova skupštine udruženja , te da skladno Statutu Skupština može donositi pravovaljane odluke. Nakon što je predsjednik udruženja Emir Isić podnio izvještaj o radu i stanju udruženja Skupština je jednoglasno prihvatila izvještaj. Voditelji ekipa u sportskoj rekreaciji Emir Isić, Semir Jukić,Admir Ahmetović prezentirali su svoje planove i programe u 2020. godini , a nakon toga što članove očekuje u 2020. Planirano je poboljšanje kvaliteta infrastrukture sportskog igrališta u Binježevu, kontinuiran nastavak projekata organizacije malonogometnih turnira, učešće na turnirima u skladu sa financijskim mogućnostima Udruženja.

Skupština je predloženi plan i program udruženja za 2020 god. jednoglasno prihvatila. Predsjednik udruženja Emir Isić podnio je financijsko izvješće za 2019 i prijedlog financijskog plana za 2020 godinu na a Skupština je oba izvješća jednoglasno prihvatila.

Po posljednjoj tački dnevnog reda bilo je govora o radu zvanične stranice Udruženja, kao i planovima s istom. Također, govorilo se i o dodatnim projektima za budući period.